नेपालको पहिलो बालमैत्री नगरपालिका, सुनवल नगरपालिका

 

सुनवल नगर प्रमुख श्री भीम बहादुर थापा क्षेत्री उद्घाटन कार्यक्रममा