नेपालको पहिलो बालमैत्री नगरपालिका, सुनवल नगरपालिका

 

पदभार ग्रहण गर्दै नगर प्रमुख श्री भीम बहादुर थापा क्षेत्री