नेपालको पहिलो बालमैत्री नगरपालिका, सुनवल नगरपालिका, " समृद्ध सुनवल, हाम्रो अभियान "

आ.व.२०७५/७६को सम्पत्ति कर असोज मसान्त भित्र बुझाएमा १०% छुट प्रदान गरिने छ | जन्म दर्ता ३५ दिन भित्र नि:शुल्क / त्यस अवधि पश्चात रू २०/- मृत्यु दर्ता ३५ दिन भित्र नि:शुल्क / त्यस अवधि पश्चात रू २०/- बिवाह दर्ता ३५ दिन भित्र नि:शुल्क / त्यस अवधि पश्चात रू ५०/- सम्बन्ध विच्छेद दर्ता ३५ दिन भित्र नि:शुल्क / त्यस अवधि पश्चात रू ५०/- बसाइँ सराई दर्ता ३५ दिन भित्र नि:शुल्क / त्यस अवधि पश्चात रू ५०/- आर्थिक अवस्था कमजोर सिफारिस नि:शुल्क छात्रवृत्ति ( स्वदेश) सिफारिस नि:शुल्क

सूचना तथा समाचार

शिलबन्दी बढाबढ सम्बन्धि ७ दिने सूचना

मिति २०७५/०६/०४

सिलबन्दी आर्थिक प्रस्ताव पेश गर्ने बारे

मिति :२०७५/५/२९ 

सुनवल नगरपालिकाको नि:शुल्क अडियो नोटिस सुन्नको लागि १६१८-०७८५७००६७ डायल गर्नुहोस

सहकारी संस्थाहरुको लेखा परिक्षण सम्बन्धि सूचना, सहकारी संस्थाको लेखा परिक्षण निर्देशिका, २०७५ यसै साथ संलग्न छ

संघीयता पछिको नेपालको पहिलो बालमैत्री घोषणा समारोहमा सुनवल नगर प्रमुख श्री भिम बहादुर थापा क्षेत्री द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन

शिलबन्दी बढाबढ सम्बन्धि ७ दिने सूचना