FAQs Complain Problems

वडा न. १

मन बहादुर थापा वडा अध्यक्ष  9840289899
सीता भण्‍डारी वडा सदस्य  9847287223
बाल कुमारी दर्जी वडा सदस्य  9806921057
प्रशुराम कंवर योगी वडा सदस्य  9807457832
कृष्‍ण बहादुर क्षेत्री वडा सदस्य  9847079480

 

 

Undefined
Ward Contact Number: 
9840284899
Weight: 
0