FAQs Complain Problems

सुनवल नगरपालिकाका प्रमुख , प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा अन्य जनप्रतिनिधिज्यूद्वारा वडा कार्यालयहरु तथा आधारभुत स्वास्थ्य चौकीहरुबाट प्रवाह हुदै आएका सेवाको अवस्था बारेमा बुझ्न वडा कार्यालयहरुको अनुगमन