नेपालको पहिलो बालमैत्री नगरपालिका, सुनवल नगरपालिकाको वेव साइटमा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छकृषि, पर्यटन,प्राकृतिक स्रोत, उधोग र व्यापार , समृद्ध सुनवलको बलियो आधार

" सफा घर सफा टोल र शहर, सुनवल बासीको रहर " जन्म दर्ता ३५ दिन भित्र नि:शुल्क / त्यस अवधि पश्चात रू २०/- मृत्यु दर्ता ३५ दिन भित्र नि:शुल्क / त्यस अवधि पश्चात रू २०/- बिवाह दर्ता ३५ दिन भित्र नि:शुल्क / त्यस अवधि पश्चात रू ५०/- सम्बन्ध विच्छेद दर्ता ३५ दिन भित्र नि:शुल्क / त्यस अवधि पश्चात रू ५०/- बसाइँ सराई दर्ता ३५ दिन भित्र नि:शुल्क / त्यस अवधि पश्चात रू ५०/- आर्थिक अवस्था कमजोर सिफारिस नि:शुल्क छात्रवृत्ति ( स्वदेश) सिफारिस नि:शुल्क

मिति २०७५/५/३ गते सुनवल नगरपालिका नेपालकै पहिलो बाल मैत्री स्थानीय तह घोषणा भएको छ

सुनवल नगरपालिकाले विगत ७ वर्ष देखि बालअधिकारको क्षेत्रमा बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यक्रम संचालन गर्दै आइरहेको छ । सुनवल नगरपालिका बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय रणनीति र कार्यान्वयन कार्यविधि २०६८, घोषणा कार्यविधि २०७० बमोजिमका सम्पूर्ण चरण र सुचकहरु पार गरि बिगतमा २०७२ जेठ ३२ गते नेपालको पहिलो बालमैत्री स्थानीय शासन लागु भएको नगरपालिका घोषणा भएको थियो |

देश संघिय संरचनामा गए पश्चात् यस नगरपालिकामा साविक रामनगर गा.वि.स.र धुरकोटको वडा नं. ६ समावेश गरि वडा नं. ११, १२ र १३ कायम भएको र उक्त वडाहरुमा समेत विगत १ बर्षदेखि बालमैत्री स्थानीय शासन सम्बन्धी गतिविधिहरु निरन्तर संचालन गरि निर्धारित सम्पूर्ण चरण र सुचकहरु पार गरिसकेकोले उक्त वडाहरुलाई समेत बालमैत्री घोषणा गरि स्थानीय तहहरुमा पनि पहिलो स्थानीय तहको रुपमा नेपालको पहिलो बालमैत्री स्थानीय शासन लागु भएको नगरपालिकाको पहिचान कायम राखी मिति २०७५ साल भाद्र ३ गतेका दिन  प्रदेश नं ५ का माननीय मुख्य मन्त्री श्री शंकर पोखरेल ज्यूको प्रमुख आतिथ्यतामा वडा तथा नगर घोषणा समारोह आयोजना गरि सुनवल नगरलाई नेपालकै प्रथम बाल मैत्री नगर घोषणा गरिएको छ |