FAQs Complain Problems

News and Notices

क्र. स. विवरण मिति
1

सामुदायिक वनले कागजात, विवरण तथा वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउने सम्बन्धमा

2023-09-26
2

सुनवल नगरपालिकाको आ.ब. २०८०।८१ को स्वीकृत बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम

2023-09-22
3

परीक्षा स्थगित गरिएको सम्बन्धमा - मिति:२०८०/०५/२२

2023-09-08
4

परीक्षा तालिका प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा

2023-09-05
5

करार सेवामा कर्मचारी पदपूर्ती सम्बन्धी सूचना

2023-09-04
6

सुनवल नगर स्वीकृत दररेट २०८०-०८१

2023-08-29
7

मिति २०८०/४/५ को सुनवल नगर कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय

2023-08-23
8

सेवा प्रवाहबारे जरुरी सूचना

2023-08-16
9

सेवा करारमा LAB ASSISTANT पदमा कर्मचारी पदपूर्ती सम्बन्धी सूचना मिति :२०८०/०४/३० ( संसोधित सूचना )

2023-08-15
10

सेवा करारमा LAB ASSISTANT पदमा कर्मचारी पदपूर्ती सम्बन्धी सूचना मिति :२०८०/०४/२९

2023-08-14

Pages