FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

क्र. स. विवरण मिति
1

विद्युतीय खरिद प्रणालीमा सिलबन्दी दरभाउ पत्रको म्याद थप सम्बन्धी सूचना मिति:०७८/०७/२५

2021-11-11
2

विद्युतीय खरिद प्रणालीमा सिलबन्दी दरभाउ पत्रको म्याद थप सम्बन्धी सूचना

2021-11-09
3

सूचना

2021-11-08
4

सुची प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा

2021-11-02
5

भेरोसिल खोपको दोश्रो मात्रा लगाउन छुट भएकाहरुलाई खोप संचालन सम्बन्धमा

2021-10-31
6

जनगणनाको लागि गणकको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा

2021-10-27
7

औषधि खरिदको लागि बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना

2021-10-25
8

कोभिड १९ विरुद्धको भेरोसिल खोपको दोश्रो मात्रा अभियान संचालन सम्बन्धमा

2021-10-25
9

कोविड १९ विरुद्धको एस्ट्रेजेनीका खोप ( पहिलो मात्रा ) संचालन सम्बन्धि सूचना

2021-10-19
10

नागरिक सहायता कक्ष संचालन गरिएको सम्बन्धी सूचना

2021-10-18

Pages