FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

क्र. स. विवरण मिति
51

कृषि सूचीकरण सहजकर्ता पदको सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सूचना

2022-02-17
52

ठेक्का रद्द सम्बन्धमा

2022-02-15
53

कोभिड १९ विरुद्धको खोप सन्चालन सम्बन्धमा

2022-02-11
54

घर नक्शा अभिलेखीकरण सम्बन्धी जरुरी सूचना

2022-02-11
55

कोभिड १९ विरुद्धको खोप अभियान संचालन सम्बन्धमा

2022-02-04
56

सुनवल नगरपालिका भूमि सम्बन्धि समस्या समाधान शाखाको अत्यन्त जरुरि सूचना

2022-02-01
57

कोभिड १९ विरुद्ध मोडरना खोप लगाउन छुट भएका बालबालिकालाई दोश्रो मात्रा संचालन सम्बन्धमा

2022-01-30
58

अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा

2022-01-27
59

कोविड १९ विरुद्धको खोप अभियान सन्चालन सम्बन्धी

2022-01-27
60

कम्प्युटर सीप परीक्षणको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

2022-01-25

Pages