FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

क्र. स. विवरण मिति
21

पुन: एकीकरण कार्यक्रममा सहभागी हुनको लागि निवेदन दिने सम्बन्धमा सूचना

2022-12-20
22

स्रोत गत आम्दानी र खर्चको विवरण ( २०७९ श्रावण १ देखि मङ्सिर मसान्त सम्म )

2022-12-20
23

विद्युतीय माध्यमद्वारा बोलपत्र आव्हानको सूचना

2022-12-16
24

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने ७ दिने आशय पत्र

2022-12-16
25

अन्तर्वार्ता सम्बन्धमा सूचना

2022-12-15
26

भ्याक्सिनेटर माग गरिएको सम्बन्धि सूचना

2022-12-11
27

सामी परियोजना अन्तर्गत करार सेवामा कर्मचारी पदपूर्ति सम्बन्धी परिक्षा तालिका प्रकाशन सम्बन्धमा

2022-12-07
28

बोलपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको ७ दिने सूचना

2022-12-07
29

प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

2022-12-07
30

माटो दिवस कार्यक्रम सम्बन्धमा

2022-12-02

Pages