FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

क्र. स. विवरण मिति
21

सुची प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा

2021-11-02
22

भेरोसिल खोपको दोश्रो मात्रा लगाउन छुट भएकाहरुलाई खोप संचालन सम्बन्धमा

2021-10-31
23

जनगणनाको लागि गणकको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा

2021-10-27
24

औषधि खरिदको लागि बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना

2021-10-25
25

कोभिड १९ विरुद्धको भेरोसिल खोपको दोश्रो मात्रा अभियान संचालन सम्बन्धमा

2021-10-25
26

कोविड १९ विरुद्धको एस्ट्रेजेनीका खोप ( पहिलो मात्रा ) संचालन सम्बन्धि सूचना

2021-10-19
27

नागरिक सहायता कक्ष संचालन गरिएको सम्बन्धी सूचना

2021-10-18
28

सुनवल नगरपालिका प्रधानमंत्री रोजगार कार्यक्रम तर्फको सूचना

2021-10-04
29

सुनवल नगरपालिकाको सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

2021-10-01
30

सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण सम्बन्धमा

2021-09-29

Pages