FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

विवरण प्रकाशन मिति
आ.व. ०७९/८० को स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रम 2022-09-20
सुनवल नगरपालिकाको आ.व. ७७/७८ को आय व्यय विवरण 2022-01-12
आ.ब. २०७८।७९ को स्वीकृत बार्षिक विकास कार्यक्रम

आ.ब. २०७८।७९ को स्वीकृत बार्षिक विकास कार्यक्रम

2021-10-25
आ.व. २०७७/७८ को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम 2020-07-29
सुनवल नगर प्रमुख श्री भीम बहादुर थापाज्यूद्वारा सातौ नगर सभामा प्रस्तुत आ.व.०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रम 2020-07-07
सुनवल नगरपालिकाको आ.व.२०७६/७७ को फाल्गुन महिना सम्मको आय व्यय विवरण 2020-04-17
सुनवल नगरपालिकाको आ.व.२०७६/७७ को माघ मसान्त सम्मको आय व्यय विवरण 2020-02-26
आ.व. २०७६/७७ को कार्तिक मसान्त सम्मको आय व्यय विवरण 2019-12-25
सुनवल नगरपालिकाको वार्षिक बजेट, नीति तथा कार्यक्रम २०७६-७७ 2019-11-17
सुनवल नगर उप प्रमुख श्री दधिराम अर्यालज्यूद्वारा पाँचौ नगर सभामा प्रस्तुत आ.व.०७६/७७ को बजेट वक्तब्य 2019-08-18

Pages