FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

विवरण प्रकाशन मिति
सुनवल नगरपालिकाको आ.ब. २०८०।८१ को स्वीकृत बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम 2023-09-22
सुनवल नगर प्रमुख श्री विमला अर्यालज्यूद्वारा ११ औ नगर सभामा प्रस्तुत आ.व.०७९-८० को नीति तथा कार्यक्रम 2022-12-27
सुनवल नगर प्रमुख श्री भीम बहादुर थापाज्यूद्वारा नवौं नगर सभामा प्रस्तुत आ.व.०७८-७९ को नीति तथा कार्यक्रम 2022-12-27
आ.व. ०७९/८० को स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रम 2022-09-20
सुनवल नगरपालिकाको आ.व. ७७/७८ को आय व्यय विवरण 2022-01-12
आ.ब. २०७८।७९ को स्वीकृत बार्षिक विकास कार्यक्रम

आ.ब. २०७८।७९ को स्वीकृत बार्षिक विकास कार्यक्रम

2021-10-25
आ.व. २०७७/७८ को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम 2020-07-29
सुनवल नगर प्रमुख श्री भीम बहादुर थापाज्यूद्वारा सातौ नगर सभामा प्रस्तुत आ.व.०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रम 2020-07-07
सुनवल नगरपालिकाको आ.व.२०७६/७७ को फाल्गुन महिना सम्मको आय व्यय विवरण 2020-04-17
सुनवल नगरपालिकाको आ.व.२०७६/७७ को माघ मसान्त सम्मको आय व्यय विवरण 2020-02-26

Pages