FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

क्र. स. विवरण मिति
81

निर्वाचन सम्बन्धी सूचना

2021-12-03
82

विद्युतीय खरिद प्रणालीमा सिलबन्दी दरभाउ पत्रको म्याद थप सम्बन्धी सूचना मिति:०७८/०७/२५

2021-11-11
83

विद्युतीय खरिद प्रणालीमा सिलबन्दी दरभाउ पत्रको म्याद थप सम्बन्धी सूचना

2021-11-09
84

सूचना

2021-11-08
85

सुची प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा

2021-11-02
86

भेरोसिल खोपको दोश्रो मात्रा लगाउन छुट भएकाहरुलाई खोप संचालन सम्बन्धमा

2021-10-31
87

जनगणनाको लागि गणकको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा

2021-10-27
88

औषधि खरिदको लागि बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना

2021-10-25
89

कोभिड १९ विरुद्धको भेरोसिल खोपको दोश्रो मात्रा अभियान संचालन सम्बन्धमा

2021-10-25
90

कोविड १९ विरुद्धको एस्ट्रेजेनीका खोप ( पहिलो मात्रा ) संचालन सम्बन्धि सूचना

2021-10-19

Pages