FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

क्र. स. विवरण मिति
81

सुनवल नगरपालिकाको जरुरी सूचना #COVID19 #newvariant #staysafe मिति:७८/०१/२७

2021-05-11
82

सुनवल नगरपालिकाको जरुरी सूचना #COVID19 #newvariant #staysafe मिति:७८/०१/२६

2021-05-09
83

सुनवल नगरपालिकाको अत्यन्तै जरुरी सूचना #COVID19 #newvariant #staysafe मिति:७८/०१/२५

2021-05-08
84

सुनवल नगरपालिकाको अत्यन्तै जरूरी सूचना #covid19 #staysafe

2021-05-07
85

कर्मचारी लिने सम्बन्धि सूचना

2021-05-07
86

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धि सात दिने सूचना

2021-05-04
87

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना

2021-04-29
88

अत्यावश्यक बाहेक अन्य सेवा बन्द गरिएको बारे अत्यन्त जरूरी सूचना

2021-04-29
89

सहकारी संस्थाहरुले copomis मा विवरण अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धी सूचना

2021-04-28
90

सुनवल नगरपालिकाको अत्यन्त जरुरी सूचना

2021-04-28

Pages