FAQs Complain Problems

सुनवल नगर कार्यपालिकाको पदाधिकारीहरुको सम्पर्क विवरण

S.N. नाम पद मोबाइल
1 भीमबहादुर थापा क्षेत्री नगर प्रमुख 9857021658
2 दधिराम अर्याल उप प्रमुख 9857045561
3 बिन प्रसाद बुढाथोकी वडा अध्यक्ष वडा न. १ 9807443507
4 राजेन्द्र यादव वडा अध्यक्ष वडा न. २ 9847064848
5 कर्ण बहादुर सेन वडा अध्यक्ष वडा न. ३ 9847209946
6 बीर बहादुर गुरुङ वडा अध्यक्ष वडा न. ४ 9807567012
7 थमन सिंह नेपाली वडा अध्यक्ष वडा न. ५ 9847031214
8 राम प्रसाद लामा वडा अध्यक्ष वडा न. ६ 9804490045
9 बसन्त राज दाहाल वडा अध्यक्ष वडा न. ७ 9847206630
10 निलकण्ठ गैरे वडा अध्यक्ष वडा न. ८ 9817401470
11 कन्हैया थारु वडा अध्यक्ष वडा न. ९ 9807497516
12 शेषकान्त अधिकारी वडा अध्यक्ष वडा न. १० 9847041712
13 देवीलाल डुम्रे वडा अध्यक्ष वडा न. ११ 9857024785
14 यमलाल पाण्डे वडा अध्यक्ष वडा न. १२ 9857024125
15 कृष्ण प्रसाद देवकोटा वडा अध्यक्ष वडा न. १३ 9857045572
16 रमा देवी शर्मा कार्यपालिका सदस्य 9847290510
17 शान्ता भण्डारी कार्यपालिका सदस्य 9847298140
18 फरेंद्र कुमाल कार्यपालिका सदस्य 9800792419
19 पूनम बि.क. कार्यपालिका सदस्य 9803536438
20 दशरथ कुमाल कार्यपालिका सदस्य 9804413015
21 तुलसी ज्ञवाली कार्यपालिका सदस्य 9844733904
22 गौमाया गुरुङ कार्यपालिका सदस्य 9821544505
23 अर्जुन सुनार कार्यपालिका सदस्य 9847274001