FAQs Complain Problems

सुनवल नगरपालिकामा वसोवास गर्ने भुमिहिन , सुकम्वासी र अव्यवस्थित वसोवासीहरुको जग्गा नापजाँच तथा पुर्जा वितरण कार्य अगाडि वढेको छ ।