FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

क्र. स. विवरण मिति
441

शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको ७ दिने सूचना

2020-02-05
442

प्रस्तावना माग गरिएको सम्बन्धमा सूचना !!

2020-02-03
443

शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

2020-02-02
444

बोलपत्र आवहान सम्बन्धि सूचना

2020-01-30
445

सुनवल नगरपालिका क्षेत्राधिकार भित्रको नदिजन्य पदार्थ उत्खनन तथा बिक्रि सम्बन्धि बोलपत्र / शिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना

2020-01-23
446

प्रदेश समपुरक अनुदान बोलपत्र आवहान सम्बन्धि सूचना

2020-01-12
447

नदिजन्य पदार्थ उत्खनन तथा बिक्रि सम्बन्धि बोलपत्र/ शिलबन्दी दरभाउपत्र आवहान सम्बन्धि सूचना

2020-01-07
448

सिलबन्दी दरभाउ पत्र खोल्ने बारे सूचना

2020-01-01
449

सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको ७ दिने सूचना

2020-01-01
450

प्रदेश सरकारको बिशेष र सम्पुरक अनुदान र सडक बोर्ड कार्यक्रमको योजनाहरुको ठेक्का सम्बन्धि सूचना

2019-12-28

Pages