FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

क्र. स. विवरण मिति
481

सेवा करारको दरखास्त फाराम डाउनलोड गर्नुहोस

2019-04-12
482

सेवा करारमा लिने सम्बन्धमा VACANCY announcement !!

2019-04-11
483

सुनवल हिलपार्क, सोमनाथ हाटबजार र अस्नैया हाटबजारको ठेक्का सम्बन्धी 30 दिने सुचना

2019-04-09
484

सुनवल नगरपालिकाको सार्वजनिक परीक्षणको फारम, योजनाको भुक्तानी सम्बन्धि निवेदन, जांचपास र फरफारक समितिको निर्णय र योजनाको अनुगमन प्रतिवेदन फारम

2019-04-02
485

सुनवल नगरपालिकाको कार्यपालिका भवन निर्माणको लागि बोलपत्र आवहान

2019-03-25
486

शिलबन्दी बोलपत्र आवहान

2019-03-24
487

बिद्यालय शिक्षा परिक्षा ( SEE ) र आधारभूत तह ( कक्षा ८ ) को परिक्षा सम्बन्धमा सुनवल नगरपालिकाको अनुरोध

2019-03-22
488

बोलपत्रहरूको लागि आवहान गरिएको सम्बन्धमा

2019-03-20
489

सम्झौता गर्न आउने बारे

2019-03-17
490

आशय पत्र जारि गरिएको २०७५/११/२३

2019-03-07

Pages