FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

क्र. स. विवरण मिति
491

आशय पत्र जारि गरिएको २०७५/११/२३

2019-03-07
492

सुनवल नगरपालिका क्षेत्राधिकार भित्रको नदिजन्य पदार्थको उत्खनन तथा बिक्रि सम्बन्धि बोलपत्र/ शिलबन्दी दरभाउ पत्र आवहान

2019-03-07
493

सुनवल नगरपालिकाको आ.व. २०७५/७६ माघ महिनाको खर्चको फाँँटवारी

2019-02-18
494

सुनवल नगरपालिकाको नगरवासीमा अनुरोध

2019-02-13
495

एम्बुलेन्स खरिद सम्बन्धि शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना

2019-02-06
496

सुनवल नगरपालिकाको भवन निर्माण कार्यको लागि प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण सम्बन्धि सूचना

2019-01-31
497

नगर शिक्षा समितिद्वारा बिद्यालयहरु अनुगमन

2019-01-23
498

सडक बोर्डको सिलबन्दी दर भाउ पत्र आवहान

2019-01-22
499

१०० जना दलित युवाहरुको लागि नि:शुल्क हलुका सवारी ड्राइभिंग तालिम सम्बन्धि सूचना

2019-01-22
500

इन्जिनियर र सब इन्जिनियरको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा

2019-01-18

Pages