FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

क्र. स. विवरण मिति
511

सुनवल नगरपालिकाको सार्वजनिक परीक्षणको फारम, योजनाको भुक्तानी सम्बन्धि निवेदन, जांचपास र फरफारक समितिको निर्णय र योजनाको अनुगमन प्रतिवेदन फारम

2019-04-02
512

सुनवल नगरपालिकाको कार्यपालिका भवन निर्माणको लागि बोलपत्र आवहान

2019-03-25
513

शिलबन्दी बोलपत्र आवहान

2019-03-24
514

बिद्यालय शिक्षा परिक्षा ( SEE ) र आधारभूत तह ( कक्षा ८ ) को परिक्षा सम्बन्धमा सुनवल नगरपालिकाको अनुरोध

2019-03-22
515

बोलपत्रहरूको लागि आवहान गरिएको सम्बन्धमा

2019-03-20
516

सम्झौता गर्न आउने बारे

2019-03-17
517

आशय पत्र जारि गरिएको २०७५/११/२३

2019-03-07
518

सुनवल नगरपालिका क्षेत्राधिकार भित्रको नदिजन्य पदार्थको उत्खनन तथा बिक्रि सम्बन्धि बोलपत्र/ शिलबन्दी दरभाउ पत्र आवहान

2019-03-07
519

सुनवल नगरपालिकाको आ.व. २०७५/७६ माघ महिनाको खर्चको फाँँटवारी

2019-02-18
520

सुनवल नगरपालिकाको नगरवासीमा अनुरोध

2019-02-13

Pages