FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

क्र. स. विवरण मिति
521

प्रेस बिज्ञप्ति: मिति २०७७/०१/०२

2020-04-14
522

बालमैत्री सिकाइ केन्द्र जाने बाटो तथा पार्किंग निर्माण सम्बन्धि बोलपत्र आवहानको ३० दिने सूचना !!

2020-04-12
523

सुनवल नगरपालिका, बालमैत्री स्थानीय शासन, नगर समिती द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति !

2020-04-11
524

Covid-19 को रोकथाम तथा नियन्त्रण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा

2020-04-09
525

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयद्वारा प्रकाशित सूचना अनुसार यस कार्यालय को ठेक्का नं. ८५ र ८६ को बोलपत्र पेश गर्ने अन्तिम मिति संसोधन सम्बन्धि दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना

2020-04-08
526

कोरोना भाईरसको विश्वव्यापी महामारीका कारण सम्भावित संक्रमण रोकथाम कार्यका लागि नगर क्षेत्र लकडाउन रहँदा सुनवल नगरपालिकामा दैनिक हातमुख जोड्न असमर्थ भै राहत उपलब्ध गराउन हरेक वडा कार्यालयबाट सिफारिस भै आएका घरधुरीहरुको विवरण

2020-04-07
527

प्रेस बिज्ञप्ति ! मिति २०७६/१२/२४

2020-04-06
528

सहयोगी हातहरु प्रति नमन !! मिति २०७६/१२/१४ देखि २४ गते सम्मका राहतदाताको नामावली सहित विवरण

2020-04-06
529

मिति २०७६/१२/२० मा मूल्य सूची पेश गर्ने सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचनामा संसोधन भएको सम्बन्धि सूचना

2020-04-03
530

मूल्य सुची पेश गर्ने सम्बन्धि अत्यन्त जरुरि सूचना मिति २०७६/१२/२०

2020-04-02

Pages