FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

क्र. स. विवरण मिति
531

ठेक्का लगाउने मिति थप गरिएको बारे सूचना

2018-07-04
532

करार सेवाको अनमी, कार्यालय सहयोगी र स्वीपर पदको लिखित तथा अन्तर्वार्ताको नतिजा प्रकाशन भएको सूचना

2018-07-03
533

बोलपत्र बढाबढ सम्बन्धि १५ दिने सूचना

2018-06-29
534

बोलपत्र बढाबढ सम्बन्धि ७ दिने सूचना

2018-06-29
535

आर्थिक बर्ष २०७५/७६ को लागि शिलबन्दी बोलपत्र आवहान सम्बन्धि सूचना

2018-06-28
536

आर्थिक बर्ष २०७५/७६ को योजना तर्जुमाका लागि बजेट सिमा तथा मार्गदर्शन पठाईएको सम्बन्धमा

2018-06-11
537

ह्युम पाइप सम्झौता गर्न आउने बारे

2018-06-01
538

नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका बारे राय सुझाव पेश गर्ने बारे सूचना

2018-05-23
539

अनमी पदको अन्तरवार्ता सम्बन्धि सूचना

2018-05-15
540

हिल पार्कको बाटो र ट्रान्सफर्मर खरिद सम्बन्धि शिलबन्दी बोलपत्र पठाउने बारे सूचना

2018-05-13

Pages