FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

क्र. स. विवरण मिति
461

खानेपानी बोरिङ पहिलो चरणको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

2019-06-30
462

सुनवल नगरपालिका प्रशासनीक भवन निर्माण सम्झौता गर्न आउने बारे

2019-06-30
463

खानेपानी बोरिङ फेज 1 र 2 सम्झौता गर्न आउने बारे सूचना

2019-06-22
464

आर्थिक प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

2019-06-20
465

प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

2019-06-04
466

विश्व वातावरण दिवस तथा राष्ट्रिय सरसफाई सप्ताह मनाउने सम्बन्धमा सूचना

2019-06-03
467

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धि सूचना

2019-05-31
468

सुनवल नगरपालिकाको प्रशासनीक भवन निर्माणको प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना !!

2019-05-31
469

सेवा करारमा लिने सम्बन्धमा सूचना !! VACANCY

2019-05-26
470

सुनवल नगर क्षेत्रभित्र कार्यरत गैरसरकारी संस्थाहरुलाई आ व ७६/७७मा संचालन गर्ने कार्यक्रम पेश गर्ने बारे अत्यन्त जरुरि सूचना

2019-05-23

Pages